FAQ - Frequently Asked Questions

Återkommande frågor är ett sätt att samla erfarenhet på ett ställe så vi kan dela med oss av det vi stöter på inom vårt arbete.

WPS, Weld Procedure Specification. Svetsprocedurkvalificering (WPS) är ett dokument som beskriver proceduren för svetsning och hur svetsning ska göras. WPS hjälper till med planering och kvalitetskontroll av hela svetsningen. All svetsning rekommenderas följa WPS. I de flesta applikationsstandarder och koder är WPS obligatoriskt.

Standarder för kvalitetssystem fordrar att svetsning, som betraktas som särskilda processer, skall utföras enligt skrivna procedurspecifikationer. Svetsdatablad (Welding Procedure Specification, WPS) ger ett väldefinierat underlag för planering av svetsarbete och för kvalitetsstyrning vid svetsning.

Protokollet för att kvalificera en svetsprocedur, även kallat WPQR är en redogörelse för resultaten av utvärderingen av varje provstycke med omproving inkluderat. WPQR eller Welding Procedure Qualification Record är det som ligger bakom företagets WPS:er och styr svetsutförandet inom verksamheten.

Framtagning av en pWPS styrs av kraven i det praktiska svetsarbete som ska utföras, följaktligen är svetsprocess, grundmaterial, tillsatsmaterial och svetsdata bestämda. Omfattning av svetsdata som ska vara med, framgår av SS-EN ISO 15609-1. Det kan vara nödvändigt att beräkna värmetillförseln i de fall där det ställs krav på slagseghet och/eller hårdhet. Förhöjd arbetstemperatur beräknas efter EN 1011-2.

Sträckenergi eller det engelska namnet, heat input är ett resultat av energi genom tid gånger en konstant för svetsmetoden och anges oftast i kj/mm. Energin är lika med spänningen (U) multiplicerad med strömmen (I) och tiden är processhastigheten i mm/min. Alla material förstörs när vi börjar svetsa och sträckenergin är ser till att begränsa "förstörelsen".

Svetsbeteckningar är konstruktörens sätt att visa kravbilden på svetsförbandet, storlek, längd och mängd.

Inspekt_Logo_White
Inspekt Welding Partner AB

Lassånavägen 3
695 32 LAXÅ
Orgnummer: 559400-5190

The TeamKontakta oss

Follow Us

TwitterFacebook

Connect